مطالعات اقتصادی و طرح های توجیهی


شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی بوده است و دارای صلاحیت  و تجربه لازم برای خدمات زیر را دارد

1- انجام مطالعات سرمایه گذاری و تهیه گزارشات امکانسنجی در بخشهای صنعتی،خدماتی و کشاورزی

2- مشاوره و تهیه گزارشات  توجیهی اقتصادی، فنی و مالی جهت استفاده از منابع بانکی، اوراق مشارکت، تآمین مالی (فاینانس داخلی)، B.O.O، B.O.T ، بیع متقابل و ... در بخش های صنعت آب و فاضلاب، خدمات کشاورزی، انرژی و...

3-تهیه اسناد و مدل مالی جهت جذب سرمایه گذار در پروژه های کاهش هدررفت آب و برون سپاری وظایف شرکتهای آبفا

4-مشاوره جهت اخذ تسهیلات ريالی و ارزی و مشارکتی از سیستم بانکی کشور

5-...


 

سوابق و تجربیات:

1- تهیه طرح توجیهی جهت دریافت تسهیلات بانکی در خصوص طرح های آب و فاضلاب

2- تهیه طرح B.O.T جهت اجرای و ارتقای تصفیه خانه های فاضلاب.

3-تهیه اسناد فاینانس جاریو نظارت بر اجرای پروژه های شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب شهرهای تهران،مشهد،شیراز،کرمان و نیشابور

4-تهیه طرح های توجیهی جهت واحدهای تولیدی و صنعتی (36 مورد)

5-امکان سنجی، مکان یابی و آماده سازی شهرک حمل و نقل بین المللی مشهد

6-امکان سنجی توسعه منابع آب

7-تهیه طرح بیع متقابل فاضلاب شهرهای یزد، تربت حیدریه، طرقبه، نیشابور، خواف، قوچان و ..

8-تهیه طرح کاهش هدررفت شهرهای بردسیر، سنندج و ....