نقشه برداری و سیستم های اطلاعات جغرافیایی

 

1-تهیه نقشه های توپوگرافی، شهری، کاداستر (زراعی، شهری، ثبتی) در مقیاس های متفاوت

2-پیاده کردن طرح های عمرانی و شهرسازی، مسیرها، خطوط لوله و انتقال نیرو

3-تهیه مقاطع طولی و عرضی و برآورد حجم عملیات خاکی، تهیه مدل ارتفاعی زمین.

4- میکروژئودزی، مشاهدات و محاسبات دقیق و تعیین تغییر شکل و جابجایی و رفتارسنجی گسل ها و سازه های بزرگ و ترازیابی دقیق

5-ارائه مشاوره، طراحی و ایجاد سیستم های اطلاعات مکانی GIS

6-تهیه اطلس نقشه های موضوعی، گردشگری، راهنمای شهری، کارتوگرافی و چاپ

7-تهیه نقشه از تصاویر پهپاد عمود پرواز نقشه برداری

8-تهیه نقشه ازبیلت با دستگاه آشکارساز از تأسیسات زیرسطحی

 

سوابق و تجربیات


1-نقشه برداری 1:200، 1:1000، 1:2000، خطوط گازرسانی به طول 6900 کیلومتر در 8 استان

2- تهیه نقشه از روستاها و شهرهای جدید (175 محدوده)

3-نظارت بر اجرا و و نقشه برداری طرح های مهندسی آب و فاضلاب (12 شهر)

4-تهیه بانک اطلاعاتی و مدیریت یکپارچه و مشاوره و طراحی سیستم های GIS (تعداد 11 پروژه)

5-لوله یابی خطوط آب و فاضلاب، گاز و .... مدفون در خاک (2 پروژه)

 

تجهیزات


GPS دو فرکانس و سیستم رادیویی RTK

توتال استیشن های مدرن

ترازیابی دقیق دیجیتالی.

آشکار ساز لوله های پلی اتیلن 200LMX

 آشکار ساز لوله های آشکار ساز لوله های فلزی 2000PL