تخصص خطوط انتقال نفت و فشار گاز:

این واحد با پشتوانه ای از کادر مجرب و متعهد در سال 1383 فعالیت خود را آغاز كرده است و هم اكنون در گرایش های مختلف در حال ارائه خدمات مهندسی در سطح استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، استان قزوین، کرمان، مازندران، تهران و به تدریج در سایر استانها میباشد.

 

انجام مطالعات فنی و توجیه اقتصادی مقدماتی و بهینه‌‌سازی تفضیلی تأسیسات تلمبه‌خانه‌ها، ایستگاه‌های كمپرسور، انبارها و مخازن ذخیره، پایانه‌های نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز و همچنین انجام كلیه كارهای تأسیسات جانبی و سازه صنعتی و سیویل مربوطه و نظارت بر كلیه عملیات اجرا، نصب و راه اندازی و غیره نیز از خدمات این بخش میباشد.
برآورد خدمات مشاور جهت پروژه های انجام شده در این واحد بیش از مبلغ50 میلیارد ریال می باشد.

زمینه های فعالیت در بخش نفت و گاز شامل موارد ذیل می باشد:
-مطالعات فنی و توجیه اقتصادی مقدماتی و بهینه سازی تفصیلی 
- خطوط انتقال نفت و گاز
- تاسیسات تلمبه خانه
- انبارها و مخازن ذخیره
- پایانه های نفتی
- نظارت بر كلیه عملیات اجراء، نصب و راه اندازی
- مسیر یابی، نقشه برداری، بازاریابی و طراحی خطوط انتقال و شبكه توزیع گاز.

 

لیست پروژه های بخش خطوط انتقال نفت و گاز:

 

ردیف نام پروژه شماره قرارداد تاریخ انعقاد قرارداد
1 خدمات نقشه‌برداری، برآورد مصرف، خط سیر و طراحی حدود 1500 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در روستاهای جنوب استان کرمان 602535 1397/06/27
2 عملیات آشکارسازی شبکه‌های گازدار و تکمیل ازبیلت و GIS READY شهرستان‌های پـلدختر و کوهدشت 975008 1397/09/28
3 خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه شبکه گازرسانی داخلی شهرکها و نواحی صنعتی کهنوج، بم، جیرفت1، عنبرآباد و راین 1690/96 1396/04/20
4 طراحی 300 کیلومتر خط تغذیه و شبکه توزیع پراکنده در سطح استان یزد 0773/14 1397/08/12
5 خدمات نظارت کارگاهی در سطح استان لرستان 965004 1396/07/01
6 تکمیل و GIS READY نمودن نقشه ازبیلت خطوط تغذیه محور بروجرد 975001 1397/03/07
7 تکمیل ازبیلت مناطق فاقد کروکی شهرستان بروجرد 965001 1396/04/21
8 امکان سنجی، مسیر یابی، نقشه‌برداری، بازاریابی، طراحی، خدمات فنی و تهیه نقشه‌های خط سیر و خط انتقال مراکز باقیمانده در سطح استان خراسان جنوبی 380364 1395/01/21
9 مسير يابي و نقشه برداري بازاريابي و خط سیر طراحي و خدمات فني مربوط به 900 كيلومتر شبكه روستاهاي استان خراسان شمالي 370392 1393/06/12
10 طراحی گاز توسعه غربی شهرک صنعتی کاسپین 3708 1393/03/17
11 طراحی گاز شهرکهای صنعتی حکیمیه شال و اسفرورین 9490 1391/07/11
12 نقشه برداری ، بازاریابی ، خط سیر و طراحی شبکه گازرسانی شهر جیرفت به متراژ 600 کیلومتر 602220 1391/04/13
13 خدمات مهندسی، طراحی و محاسبه، تهیه مدارک فنی و اسناد مناقصه 770159 1391/03/24
14 بازاریابی، طراحی وبرآورد ریالی شبکه توزیع گاز و خدمات فنی مربوط به 11 شهرک صنعتی در سطح استان خراسان رضوی 89199 1389/12/11
15 مسير يابي ، نقشه برداري ، بازاريابي ، طراحي ، خدمات فني و تهيه نقشه هاي خط سير مربوط به روستاهاي قائن و فردوس 380124 1389/03/17
16 بازاریابی و رفع تنگناها در شبکه‌های گازرسانی قائمشهر، بابل، تنکابن، رامسر، سادات شهر و کتالم 92411 1388/07/10
17 نقشه برداري طراحي و بازاريابي روستاهاي استان قزوين 180310 1386/02/01
18 مسير يابي و نقشه برداري بازاريابي و طراحي و خدمات فني مربوط به 600 كيلومتر شبكه روستاهاي استان خراسان شمالي 42251 1384/10/01
19 خدمات نظارت کارگاهی در سطح استان لرستان 965004 1396/07/01
20 خدمات نظارت کارگاهی و عالیه در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان کرمان 1690/96 1396/03/21
21 خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه‌های شبکه توزیع گاز شهرکها و نواحی صنعتی استان خراسان رضوی 94195/30 1395/01/21
22 نظارت و پشتیبانی فنی بر پروژه‌های گازرسانی و ایستگاههای TBS در سطح استان سمنان 15818 1394/12/11
23 خدمات پشتیبانی فنی و نظارت بر پروژه های گازرسانی در استان البرز 31386 1392/04/04
24 خدمات نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی و ساختمانی به شمال استان خراسان شمالی 370345 1392/04/01
25 خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه‌های شبکه توزیع گاز شهرکها و نواحی صنعتی استان خراسان رضوی 91059/30 1391/04/28
26 خدمات نظارت و بازرسی فنی بر عملیات اجرائي و کارگاههای عایق کاری پروژه هاي گازرساني و نصب تجهیزات در مشهد و نواحی گازرسانی در سطح استان خراسان رضوي 43665 1391/01/29
27 خدمات نظارت کارگاهی بر خرید و اجرای شبکه گاز قسمتی از خیابانهای شهرک صنعتی آرادان 3444 1390/03/19
28 خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه‌های شبکه توزیع گاز شهرکها و نواحی صنعتی استان خراسان رضوی 90050 1390/03/19
29 خدمات نظارت بر عمليات اجرايي پروژه هاي گازرساني در سطح استان خراسان شمالي 370236 1390/02/19
30 نظارت بر عمليات اجرايي پروژه هاي گازرساني در سطح استان خراسان رضوي 43464 1390/02/14
31 خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی احداث شبکه گازرسانی به لوله‌های فولادی و پلی‌اتیلن، احداث ایستگاه تقلیل فشار و آزمایشات و تزریق گاز و راه اندازی شبکه و انشعاب شهرک صنعتی فردوس 32699 1389/10/01
32 خدمات نظارت و بازرسی فنی بر عملیات اجرائي و کارگاههای عایق کاری پروژه هاي گازرساني و نصب تجهیزات در مشهد و نواحی گازرسانی در سطح استان خراسان رضوي 43358 1389/09/10
33 خدمات نظارت بر عمليات اجرائي پروژه هاي گازرساني (توسعه شبکه و نصب انشعابات و ...) در سطح استان خراسان رضوي 43193 1389/02/18
34 خدمات نظارت کارگاهي شرکت گاز استان مرکزي 120303 1389/02/01
35 خدمات نظارت و بازرسی فنی بر عملیات اجرائي و کارگاههای عایق کاری پروژه هاي گازرساني و نصب تجهیزات در مشهد و نواحی گازرسانی در سطح استان خراسان رضوي 42996 1388/05/18
36 خدمات نظارت کارگاهی خط انتقال 10 اینچ چکنه 42961 1388/04/10
37 خدمات نظارت کارگاهی شهرهای استان خراسان جنوبی 380102 1388/04/01
38 خدمات نظارت بر عمليات اجرائي پروژه هاي گازرساني و تعميرات شبكه و انشعابات و ابزار دقيق ايستگاهي در سطح استان خراسان رضوي 42922 1387/12/03
39 خدمات نظارت كارگاهي نصب انشعابات و تكميل باقيمانده شبكه‌هاي توزيع خراسان جنوبي 380038 1387/06/07
40 خدمات نظارت کارگاهی شبکه گازرسانی شهرک صنعتی فردوس 33221 1387/03/30
41 خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی احداث شبکه گازرسانی به لوله‌های فولادی و پلی‌اتیلن، احداث ایستگاه تقلیل فشار و آزمایشات و تزریق گاز و راه اندازی شبکه و انشعاب شهرک صنعتی بیرجند 32450 1387/03/01
42 خدمات نظارت كارگاهي خط انتقال "10 خضري دشت بياض و نظارت كارگاهي شبكه هاي تغذيه و توزيع در سطح استان خراسان جنوبي 380007 1386/06/25
43 خدمات نظارت بر عمليات اجرائي پروژه هاي گازرساني و تعميرات شبكه و انشعابات و ابزار دقيق ايستگاهي در سطح استان خراسان رضوي 42632 1386/06/05
44 نظارت كارگاهي خط انتقال چخماق تربت حيدريه 42348 1385/02/23
45 نظارت كارگاهي پروژه هاي توسعه شبكه و انشعابات در سطح استان خراسان رضوي 42344 1385/01/26
46 خدمات نظارت کارگاهی پیمانهای گازرسانی شهرکهای صنعتی چناران و ماشین ابزار 84014 1384/02/25
47 نظارت كارگاهي توابع بجنورد، قوچان، فاروج و شيروان (شبكه و انشعابات گاز ) 41792 1383/02/06